Privacy policy
Percassi Homepage > Privacy policy

Privacy policy

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679 (“GDPR”)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 • L’Innominato Hellas Single Member S.A., Ανώνυμη Εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με έδρα την οδό Πανεπιστημίου 16, 10672, Αθήνα, Ελλάδα, κάτοχος του αριθμού ΑΦΜ 801412160 και του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. 156266807000.
  (εφεξής η “Εταιρεία” ή ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”)

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: privacy.linnominato_el@percassi.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (“ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”): μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dpo.innominato_el@percassi.com

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεδομένα πλοήγησης: χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικά cookies, επιπλέον ορισμένα δεδομένα θα μπορούσαν να ληφθούν μέσω της χρήσης widgets/social buttons
Τα τεχνικά cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας και είναι τα εξής:

α. cookies συνεδρίας/πλοήγησης:
Η χρήση των cookies συνόδου περιορίζεται αυστηρά στη διαβίβαση αναγνωριστικών συνόδου (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που παράγονται από τον διακομιστή), τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου και των εφαρμογών του. Τα cookies συνόδου που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο αποφεύγουν τη χρήση άλλων τεχνικών υπολογιστών που ενδέχεται να βλάπτουν το απόρρητο της περιήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων ταυτοποίησης του χρήστη- και

β. μόνιμα cookies:
τα μόνιμα cookies παραμένουν στη συσκευή ακόμη και μετά την έξοδο από τον ιστότοπο, έως ότου ο χρήστης τα διαγράψει ή έως ότου φτάσει η ημερομηνία λήξης τους. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργεί αυτού του είδους τα cookies και τα αποθηκεύει στη συσκευή, ώστε να μπορούν να διαβαστούν όταν ο χρήστης επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, να ξαναβρίσκονται, ακόμη και σε επόμενες επισκέψεις στον ιστότοπο, οι προτιμήσεις που έχουν οριστεί (π.χ. λίστα επιθυμιών, καλάθι αγορών…).


Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται με σκοπό να συσχετιστούν με ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της συσχέτισής τους με δεδομένα που κατέχουν τρίτοι, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Σε αυτή την κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις σε URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητούνται, η ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κώδικας που υποδηλώνει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που αφορούν στο λειτουργικό σύστημα και στο περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία τους, με την επιφύλαξη πάντοτε της πιθανής χρήσης τους για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση εγκλημάτων στον υπολογιστή σε βάρος του δικτυακού τόπου.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα που παρέχονται απευθείας από εσάς μέσω των πιθανών αλληλεπιδράσεών σας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: προσωπικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιήθηκαν.
Στην περίπτωση πιστοποίησης ταυτότητας μέσω κοινωνικής σύνδεσης, η Εταιρεία, πάντα σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αφού λάβει την εξουσιοδότησή σας για τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων που παρέχονται στο κοινωνικό δίκτυο μέσω των οποίων μπορείτε να συνδεθείτε.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου για την ηλεκτρονική αγορά και πώληση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν βοηθητικών υπηρεσιών που ενδέχεται να απαιτούνται, όπως προσωπική λίστα επιθυμιών), αποστολή των αγορασθέντων προϊόντων και παρακολούθηση της παραγγελίας.
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Διάρκεια της σύμβασης και, μετά τη λήξη της, για τη συνήθη 10-ετή περίοδο διατήρησης των 10 ετών.


 2. Διαχείριση δραστηριοτήτων αναφοράς, καταγγελιών και εξυπηρέτησης πελατών, μεταξύ άλλων μέσω της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας.
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Διάρκεια της σύμβασης και, μετά τη λήξη της, για τη συνήθη 10-ετή περίοδο διατήρησης των 10 ετών.


 3. Τυπική λειτουργία του ιστότοπου, του λειτουργικού συστήματος και του περιβάλλοντος πληροφορικής.
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Για τη χρονική διάρκεια της πλοήγησής σας.


 4. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε κανονισμούς και την ισχύουσα εθνική και υπερεθνική νομοθεσία.
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ανάγκη εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Διάρκεια που προβλέπεται από το νόμο (10 έτη για διοικητικές-λογιστικές δραστηριότητες).


 5. Εάν είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων (π.χ. για την είσπραξη οφειλών).
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νόμιμο συμφέρον (δικαστική προστασία).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, για τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης, μέχρι να εξαντληθούν οι προθεσμίες για προσφυγές.


Μόλις παρέλθουν οι περίοδοι διατήρησης που αναφέρονται ανωτέρω για καθέναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς, τα δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και με τις απαιτήσεις λογοδοσίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας είναι υποχρεωτικά για τη σύναψη συμβατικών σχέσεων, όπως για να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Τα δεδομένα πλοήγησης είναι απαραίτητα για την ροή των πρωτοκόλλων πληροφορικής και τηλεματικής- ως εκ τούτου, η μη παροχή τους δεν θα επέτρεπε τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εξωτερικά μέρη που λειτουργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η εταιρεία-ιδιοκτήτης της μάρκας NIKE και οι θυγατρικές της και οι συνεργαζόμενες εταιρείες, οι αρχές και οι φορείς εποπτείας και ελέγχου, τα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν ή αναφέρονται στον ιστότοπο που επισκέπτεστε, καθώς και μέρη που προσφέρουν υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου.
Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας από εξωτερικά μέρη που ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, στους οποίους δίνονται οι κατάλληλες επιχειρησιακές οδηγίες. Τα μέρη αυτά περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

 • εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες που συμβάλλουν στην άσκηση της εξυπηρέτησης πελατών

 • ιδιώτες, επαγγελματικές εταιρείες ή εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε λογιστικά, φορολογικά, νομικά θέματα, τράπεζες και φορείς παροχής υπηρεσιών σε θέματα πληρωμών, υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης κ.λπΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Τα δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από υπαλλήλους των τμημάτων της εταιρείας που είναι επιφορτισμένα με την άσκηση των ανωτέρω σκοπών, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες επιχειρησιακές οδηγίες.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο “Αποδέκτες των δεδομένων”, εφόσον απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από τους εν λόγω Αποδέκτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων ενδέχεται να βασίζονται στη χορήγηση επάρκειας ή στις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy.linnominato_el@percassi.com

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Επικοινωνώντας με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ταχυδρομικά στη διεύθυνση L’Innominato Hellas Single Member S.A., οδός Πανεπιστημίου 16, 10672, Αθήνα, Ελλάδα, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων c/o Νομική Υπηρεσία, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy.linnominato_el@percassi.com , τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα δεδομένα που τα αφορούν, τη διαγραφή, την επικαιροποίησή τους, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την ενσωμάτωση ελλιπών δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και την εναντίωση στην επεξεργασία, και να ασκήσουν κάθε άλλο δικαίωμα όπως αναφέρεται και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR). Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διαγραφής, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να μεριμνήσει για την υιοθέτηση των διαδικασιών που αποσκοπούν καλύτερα στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο συνήθως διαμένουν ή εργάζονται ή του κράτους στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εν όλω ή εν μέρει, ή απλώς να επικαιροποιήσει το περιεχόμενό της, για παράδειγμα όταν υπάρχουν αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοσή της.